Općina Rovišće

Općina Rovišće

Adresa:Trg hrvatskih branitelja 2, 43212 Rovišće
Telefon:+385 43 878 079
Fax:+385 43 878 489
Mob:+385 98 377 910
E-mail:opcina.rovisce@bj.t-com.hr
Web:www.opcina-rovisce.hr

Općina Rovišće najmnogoljudnija je općina Bjelovarsko-bilogorske županije, smještena na njenu zapadnu rubu. Selo Rovišće u kojemu je sjedište općine i župe, te osnovna škola, nastalo je na križanju drevnih putova, od Panonije (Bjelovar, 12km) prema zapadu (Zagreb, 72km), te od Podravine (Koprivnica, 30km) prema Savi (Čazma, 30km) (nekoć zvana Kolomanova velika cesta). Osnova na kojoj se temelji gospodarstvo Rovišća, ali i okolnih sela jest primarni sektor. Što se poljoprivrede tiče pretežno se uzgaja puno različitih kultura na malim površinama. Problem koji se javlja u većine vlasnika posjeda je taj da su im parcele raspršene, što znatno otežava i povećava troškove kvalitetne proizvodnje.

  Bilogora - Bjelovar - Sve