Dokumenti TZBB

Preuzmi dokument:

  Odluka - financijsko upravljanje.pdf   (418.25 KB)
 

Preuzmi dokument:

  Poziv na iii sjednicu skupstine.pdf   (564.05 KB)
 

Preuzmi dokument:

  Financijski izvjestaji.pdf   (5.48 MB)
 

Preuzmi dokument:

  Godisnje financijsko izvjesce tzbb za 2020.pdf   (476.39 KB)
 

Preuzmi dokument:

  Poslovnik o radu turistickog vijeca tzbb.pdf   (1.52 MB)
 

Preuzmi dokument:

  Poziv na 2 sjednicu turistickog vijeca.pdf   (664.48 KB)
 

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA BILOGORA – BJELOVAR ZA 2021. GODINU

Preuzmi dokument:

  Program rada i financijski plan za 2021.pdf   (983.57 KB)
 

REBALANS FINANCIJSKOG PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA BILOGORA – BJELOVAR ZA 2020. GODINU

Preuzmi dokument:

  REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.pdf   (473.91 KB)
 

Temeljem odredbi članka 17. Statuta Turističke zajednice područja Bilogora - Bjelovar i članka 33. Poslovnika o radu Skupštine Turističke zajednice Bilogora - Bjelovar
SAZIVAM II. sjednicu Skupštine Turističke zajednice područja Bilogora - Bjelovar za dan 30. prosinca 2020. godine

Preuzmi dokument:

  Poziv-na-sjednicu-skupstine-30-12-2020.pdf   (506.8 KB)
 

Temeljem odredbi članka 17. Statuta Turističke zajednice područja Bilogora Bjelovar od 30. studenog 2020. godine, Skupština na svojoj II. sjednicu održanoj 30. prosinca
2020. godine donosi ODLUKU o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice područja Bilogora - Bjelovar za 2021. godinu

Preuzmi dokument:

  ODLUKA o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana TZ područja Bilogora - Bjelovar za 2021. g..pdf   (211.71 KB)
 

Temeljem odredbi članka 17. Statuta Turističke zajednice područja Bilogora Bjelovar od 30. prosinca 2020. godine, Skupština na svojoj II. sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine donosi ODLUKU o prihvaćanju prijedloga izmjena i dopuna Financijskog plana Turističke zajednice područja Bilogora - Bjelovar za 2020. godinu

Preuzmi dokument:

  ODLUKA o prihvaćanju prijedloga izmjena i dopuna Financijskog plana.pdf   (217.26 KB)
 

Temeljem odredbi Članka 23. Statuta Turističke zajednice područja Bilogora Bjelovar od 30. studenog 2020. godine, Turističko vijeće na svojoj I. sjednici održanoj 21.prosinca 2020. godine donosi ODLUKU o prihvaćanju prijedloga izmjena i dopuna Financijskog plana turističke zajednice područja Bilogora - Bjelovar za 2020. godinu

Preuzmi dokument:

  Odluka - rebalans.pdf   (223.53 KB)
 

Temeljem odredbi članka 23. Statuta Turističke zajednice područja Bilogora Bjelovar od 30. studenog 2020. godine, Skupština na svojoj I. sjednici održanoj 21. prosinca 2020. godine donosi ODLUKU o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice područja Bilogora - Bjelovar za 2021. godinu

Preuzmi dokument:

  Odluka o prihvaćanju programa rada i financijskog plana za 2021..pdf   (233.95 KB)
 

Preuzmi dokument:

  Poziv-na-sjednicu-turistickog-vijeca-21-12-2020.pdf   (410.01 KB)
 

Na temelju članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 52/2019 – u daljnjem tekstu: Zakon), Skupština Turističke zajednice Bilogora - Bjelovar uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma i sporta, na sjednici održanoj 30.11.2020. godine donijela je
S t a t u t
Turističke zajednice Bilogora - Bjelovar

Preuzmi dokument:

  Statut-tz-bilogora-bjelovar.pdf   (389.14 KB)
 

Preuzmi dokument:

  Poziv na I. sjednicu Skupštine 30.11.2020..pdf   (559.76 KB)
 

Na temelju članka 17. stavak 10. Statuta Turističke zajednice područja Bilogora- Bjelovar
Skupština Zajednice na sjednici održanoj 30.11.2020. godine, donijela je
POSLOVNIK
o radu Skupštine Turističke zajednice Bilogora - Bjelovar

Preuzmi dokument:

  Poslovnik o radu Skupštine TZ Bilogora - Bjelovar .pdf   (228.64 KB)
 

Preuzmi dokument:

  Odluka o dodijeli potpora 2020.pdf   (414.86 KB)
 

Preuzmi dokument:

  Odluka polugodišnje izvješće TZ BB2020.pdf   (263.13 KB)
 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA BILOGORA – BJELOVAR ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6.2020.

Financiranje i rad Turističkog ureda Turističke zajednice Bilogora – Bjelovar u prvoj polovici 2020. godine definirano je i odvijalo se u skladu sa Zakonom o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te temeljem Statuta Turističke zajednice Bilogora – Bjelovar, a nešto manje temeljem Plana i programa rada za 2020. godinu kao i Financijskog plana za 2020. godinu.

Preuzmi dokument:

  Polugodišnje izvješće o ostvarenju programa rada 2020.pdf   (1.99 MB)
 

Preuzmi dokument:

  Poziv na VI. sjednicu turističkog vijeća.pdf   (522.19 KB)
 

Preuzmi dokument:

  Odluka o prihvaćanju Upitnika 2019.pdf   (417.72 KB)
 

Preuzmi dokument:

  Polugodišnji izvještaj.pdf   (1.03 MB)
 

Preuzmi dokument:

  Odluka rebalans 2019.pdf   (232.77 KB)
 

Preuzmi dokument:

  Odluka program rada i financijski plan 2020.pdf   (214.97 KB)
 

Preuzmi dokument:

  Odluka o dodjeli potpora.pdf   (295.02 KB)
 

Preuzmi dokument:

  Misljenje-tzbbz.pdf   (587.2 KB)
 

Preuzmi dokument:

  Izviješće o Terezijani.pdf   (333.35 KB)
 

Poštovani iznajmljivači,

na stranicama Porezne uprave možete preuzeti obrazac za odgodu plaćanja paušalnog poreza sukladno trenutnoj izvanrednoj situaciji. Kako rok ističe do kraja mjeseca ožujka (31.3.2020.) svakako požurite.

Odgoda će se uvažiti samo onima koji podnesu zahtjev, neovisno o tome kakve će se odluke naknadno donositi.

Više informacija potražite na stranicama Porezne uprave, a zahtjev možete preuzeti na linku:
https://www.porezna-uprava.hr/Dokumenti%20vijesti/Zahtjev%20za%20odgodu%20pla%C4%87anja.pdf?csf=1&e=3dAzH5

Preuzmi dokument:

  Zahtjev-za-odgodu-placanja.pdf   (643.07 KB)
 

Temeljem odredbi članka 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članka 42. Statuta Nadzorni odbor o obavljenom nadzoru podnosi pisano izvješće Skupštini. Godišnje izvješće Nadzornog odbora Turističke zajednice područja Bilogora - Bjelovar za 2018. godinu je prihvaćeno.

Preuzmi dokument:

  Odluka-skupstine-o-prihvacanju-izvjesca-nadzornog-odbora.pdf   (244.62 KB)
 

Temeljem odredbi članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Turističko vijeće podnosi pisano izvješće Skupštini o svom radu najmanje jednom godišnje. Godišnje izvješće Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Bilogora - Bjelovar za 2018. godinu je prihvaćeno.

Preuzmi dokument:

  Odluka-skupstine-o-prihvacanju-izvjesca-turistickog-vijeca.pdf   (248.52 KB)
 

Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarenju Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice područja Bilogora - Bjelovar za 2018. godinu - s izvješćem o radu direktorice Ureda.

Preuzmi dokument:

  Odluka-skupstine-o-prihvacanju-izvjesca-za-2018.pdf   (251.05 KB)
 

Dana 25. veljače 2019. godine sastali su se članovi Nadzornog odbora Turističke zajednice Bilogora - Bjelovar. Predmet nadzora je poslovanje Turističke zajednice Bilogora - Bjelovar u razdoblju od 1. 1. 2018. godine do 31. 12. 2018. godine.

Preuzmi dokument:

  Izvjesce-o-obavljenom-nadzoru.pdf   (300.13 KB)
 

U skladu s odredbama članka 63. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).

Preuzmi dokument:

  Godišnje izvješće financijski plan za 2018 godinu.pdf   (456.04 KB)
 

Prijedlog godišnjeg Izvješća o ostvarenju Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Bilogora – Bjelovar za prethodnu, 2018. godinu, sukladno članku 63. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) turističko vijeće podnosi skupštini turističke zajednice i nadzornome odboru do kraja veljače tekuće godine. Sukladno članku 63. stavku 4. istog Zakona, godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma. Sastavni dio ovoga izvješća je i izvješće o radu direktorice Ureda i Ureda Turističke zajednice Bilogora – Bjelovar.

Preuzmi dokument:

  Godisnje-izvjesce-o-ostvarenju-programa-za-2018-godinu.pdf   (11.6 MB)
 

Temeljem odredbi članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) Turističko vijeće podnosi Skupštini Izvješće o radu najmanje jedanput godišnje u formi zasebnog dokumenta.
Članovi Turističkog vijeća izabrani su na Izbornoj Skupštini Turističke zajednice područja Bilogora – Bjelovar 6. studenog 2014. godine na mandat od četiri godine i to kako slijedi:

1. Antun Korušec – predsjednik Turističkog vijeća , gradonačelnik Bjelovara
2. Lidija Novosel – predstavnik Gradskog poduzeća za upravljanje športskim objektima
3. Ivan Šepoval – predstavnik Cvjetnog ateljea „Marina“
4. Drago Raić – predstavnik poduzeća Euroduhan
5. Nuhi Ismaili – predstavnik ugostiteljskog objekta Plama
6. Stjepan Njegovac – predstavnik poduzeća Dana S – prenoćište Vita Nova
7. Igor Prka – predstavnik poduzeća Coner
8. Ivan Mrak – predstavnik iznajmljivača Sobe Mrak
9. Ratko Radičević – predstavnik iznajmljivača Ruralna kuća za odmor Pajdo

Preuzmi dokument:

  Izvjesce-o-radu-turistickog-vijeca-za-2018.pdf   (237.72 KB)
 

Preuzmi dokument:

  Program rada TZ Bilogora - Bjelovar za 2019.pdf   (10.6 MB)
 

Turističko vijeće Turistiike zajednice područja Bilogora - Bjelovar raspisuje izbore za članove Skupštine sukladno članku 22. Statuta TZBB.

Preuzmi dokument:

  Odluka o raspisivanju izbora za članove Skupštine Turističke zajednice područja Bilogora - Bjelovar.pdf   (566.16 KB)
 

Preuzmi dokument:

  FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU.pdf   (387.7 KB)
 

Prilikom izrade godišnjeg programa rada Turističke zajednice Bilogora - Bjelovar uz poštivanje odredbi Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), Statuta turističke zajednice, Turističkog master plana Bjelovarsko – bilogorske županije (BBŽ), Akcijskog plana uspostave cjelovitog sustava pješačkih, biciklističkih i konjičkih ruta te Strateškog marketing plana hrvatskog turizma 2014. - 2020. (SMPTH) posebno sam vodila računa o:

  • potrebama turističkog područja Bilogora – Bjelovar odnosno potražnji za proizvodima ovog područja i interesima članova turističke zajednice
  • usklađenosti promocije sa strateškim i razvojnim planovima turizma turističke destinacije
  • usklađenosti promotivnih aktivnosti turističkih zajednica svih razina (posebno treba obratiti pozornost na kvalitetnu ponudu koju onda valja i kvalitetno promovirati)
  • zastupljenosti svih zadaća turističke zajednice
  • usklađenosti zadaća utvrđene godišnjim programom rada s interesima više razine sustava

Preuzmi dokument:

  PROGRAM RADA ZA 2018. GODINU.pdf   (479.35 KB)
 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA BILOGORA – BJELOVAR ZA 2017.GODINU

Prijedlog godišnjeg Izvješća o ostvarenju Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Bilogora – Bjelovar za prethodnu, 2017. godinu, sukladno članku 63. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) turističko vijeće podnosi skupštini turističke zajednice i nadzornome odboru do kraja veljače tekuće godine.

Preuzmi dokument:

  Godišnje izvješće o ostvarenju programa rada za 2017.pdf   (4.8 MB)
 

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE BILOGORA – BJELOVAR ZA 2017.GODINU
(U skladu s odredbama članka 63. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)).

Preuzmi dokument:

  Godišnje izvješće financijski plan za 2017. godinu.pdf   (414.31 KB)
 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Preuzmi dokument:

  Godišnje izvješće 2017. godinu.pdf   (211.09 KB)
 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Preuzmi dokument:

  Godišnje izvješće za 2016. godinu.pdf   (212.09 KB)
  Godišnje izvješće za 2016. godinu.csv   (18.04 KB)
 

Prijedlog godišnjeg Izvješća o ostvarenju Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Bilogora – Bjelovar za prethodnu, 2016. godinu, sukladno članku 63. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) turističko vijeće podnosi skupštini turističke zajednice i nadzornome odboru do kraja veljače tekuće godine. Sukladno članku 63. stavku 4. istog Zakona, godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma. Sastavni dio ovoga izvješća je i izvješće o radu direktorice Ureda i Ureda Turističke zajednice Bilogora – Bjelovar.

Preuzmi dokument:

  Izvjesce-o-ostvarenju-programa-rada-i-financijskog-plana-2016.pdf   (1.21 MB)
 

Turistička zajednica Bilogora – Bjelovar u narednom razdoblju planira podupirati razvoj turističke ponude i aktivnosti upravljanja destinacijama usmjerene na ostvarenje postavljenih ciljeva, a to se prvenstveno odnosi na razvoj ponude područja, segmente proizvoda s većom dodanom vrijednošću koji mogu pridonijeti povećanju turističke potrošnje (složeni turistički proizvodi)...

Preuzmi dokument:

  Program rada za 2017. godinu.pdf   (417.82 KB)
 

Preuzmi dokument:

  Financijski plan za 2017. godinu.pdf   (568.53 KB)
 

Pravilnik o ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta, radu i plaćama i naknadama radnika Turističkog ureda Turističke zajednice Bilogora - Bjelovar

Turističko vijeće Turističke zajednice Bilogora - Bjelovar, na svojoj VIII. Sjednici održanoj 31.08.2016. godine, na temelju članka 26. stavak 1., točka 5. Statuta Turističke zajednice Bilogora - Bjelovar od 27. rujna 2010. godine objavljenog u Službenom glasilu Bjelovarsko-bilogorske županije 12. studenog 2010. godine, donjelo je:

PRAVILNIK

O unutamjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta, radu i plaćama i naknadama radnika Turističkog ureda Turističke zajednice Bilogora - Bjelovar

Preuzmi dokument:

  Pravilnik-o-ustrojstvu.pdf   (5.84 MB)
 

Na temelju članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine", broj 15212008), Skupština Turističke zajednice Bilogora - Bjelovar, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, na sjednici održanoj 27. rujna 2010. godine donijela je Statut Turističke zajednice Bilogora - Bjelovar

Preuzmi dokument:

  Statut.pdf   (1.4 MB)
 

Ovim poslovnikom razrađuju se odredbe Statuta Turističke zajednice Bilogora Bjelovar (u daljnjem tekstu: Zajednica) o radu Turističkog vijeća, načinu sazivanja i vođenja sjednice i postupku donošenja akata, odluka, zaključaka kao i druga pitanja značajna za ostvarivanje prava i dužnosti članova Turističkog vijeća.

Preuzmi dokument:

  Poslovnik o radu turističkog vijeća Turističke zajednice Bilogora - Bjelovar.pdf   (56.8 KB)
 

Ovima poslovnikom razrađuju se odredbe Statuta Turističke zajednice Bilogora Bjelovar (u daljnjem tekstu Zajednica) o radu Nadzornog odbora Zajednice, načinu sazivanja i vođenja sjednica i postupku donošenja odluka i zaključaka kao i druga pitanja značajna za ostvarivanje prava i dužnosti članova Nadzornog odbora.

Preuzmi dokument:

  Poslovnik o radu nadzornog odbora.pdf   (51.74 KB)
 

Na temelju članka 20. stavka 1. točka 12. Statuta Turističke zajednice područja Bilogora - Bjelovar Skupština Turistiške zajednice područja Bilogora - Bjelovar na sjednici održanoj 2010. godine, donijela je POSLOVNIK o radu skupštine Turističke zajednice područja Bilogora - Bjelovar

Preuzmi dokument:

  Poslovnik o radu skupštine Turističke zajednice Bilogora - Bjelovar.pdf   (3.11 MB)
 

U skladu s odredbom članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/13), Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar, zastupana po direktorici Ureda Ani Kelek, donijela je l.srpnja 2016. ODLUKU o određivanju službenika za informiranje

Preuzmi dokument:

  Odluka o određivanju službenika za informiranje.pdf   (51.77 KB)
 

U skladu s propisanim Zakonom o turističkim zajednicama i strateškim i planskim dokumentima Ministarstva turizma (MINT), Hrvatske turističke zajednice (HTZ) i Turističke zajednice Bjelovarko-bilogorske županije (TZBBŽ), Turistička zajednica Bilogora – Bjelovar  radit će na postavljenim joj poslovima i zadaćama, kao i na ostvarivanju zadanih ciljeva.

Poticat će i inicirati razvoj i unapređivanje postojećih turističkih proizvoda, inicirat će razvoj novih turističkih proizvoda područja na način da upravlja destinacijom s razine za koju je osnovana i sukladno objektivnim mogućnostima, a zavisno od interesa za suradnjom jedinica lokalne samouprave, kao i ponuđača, a poglavito onih koji su svojom registracijom i gospodarskom djelatnošću u nomenklaturi članica turističke zajednice.

Preuzmi dokument:

  Program rada s financijskim planom Turističke zajednice Bilogora - Bjelovar za 2016. godinu.pdf   (275.19 KB)
 

U radu i djelovanju  Zajednica će ostvarivati ciljeve turističkih zajednica propisane Zakonom o turističkim zajednicama i strateškim / planskim dokumentima Ministarstva turizma (MINT) i Hrvatske turističke zajednice (HTZ),  osobito iz oblasti marketinga, a to su:

  • poticanje i iniciranje razvoja i unapređivanje postojećeg turističkog proizvoda,
  • iniciranje razvoja novih turističkih proizvoda područja na način da upravlja destinacijom na razini za koju je osnovana,
  • promocija turističkog proizvoda područja,
  • razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, kulturnim, društvenim i drugim učincima
  • turizma te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju.

Preuzmi dokument:

  Program rada s financijskim planom Turističke zajednice Bilogora – Bjelovar za 2015. godinu.pdf   (236.28 KB)
 

Rad Turističke zajednice Bilogora – Bjelovar u 2015. godini obilježio je odlazak u mirovinu direktora Antuna Turčića od 1. srpnja prošle godine, s tim da valja naglasiti kako je i u periodu do odlaska u mirovinu, zbog njegova čestog i opravdanog korištenja bolovanja radi liječenja i godišnjeg odmora, Ured je funkcionirao s dva uposlenika.

Prema dogovoru s direktorom Turčićem, Mladen Medak obavljao poslove za koje ga je direktor pisano i ovlastio kao privremenog zamjenika (punomoć direktora Antuna Turčića  31. prosinca 2014. godine) u dogovoru s predsjednikom TZ Bilogora – Bjelovar, a zbog odsutnosti direktora radi zdravstvenih razloga, do njegova povratka s liječenja, a o čemu je i obaviješteno Turističko vijeće 6. veljače 2015. godine.

Od odlaska direktora Antuna Turčića u mirovinu (30. lipnja 2015. godine) na Turističkom vijeću TZ Bilogora – Bjelovara od 14. travnja 2015. godine, Mladen Medak imenovan je za voditelja poslova Turističkog ureda do izbora novog direktora, što nije značilo promjenu njegovog radnog mjesta, već samo funkciju koju je dodatno obavljao .

Ured TZ Bilogora –Bjelovar nastojao je sukladno Planu i programu rada ostvariti predviđene aktivnosti i poslove, vodeći pri tome računa da se tome pristupi racionalno i s mogućim uštedama.

Preuzmi dokument:

  Izvješće o radu turističke zajednice Bilogora - Bjelovar za 2015. godinu.pdf   (270.22 KB)
 

Zapisnik sa I. sjednice Skupštine održane 6. studenog 2014. godine u 9 sati u maloj vijećnici Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2

Preuzmi dokument:

  Zapisnik sa I. sjednice Skupštine.pdf   (272.28 KB)